Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος), υποστηρίζοντας ενεργά την ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα, είναι ο Χορηγός Τίτλου των Transport & Logistics 2015 που διοργανώνονται τη Δευτέρα 25 Μαϊου από την BOUSSIAS και το Supply Chain Institute για 2η συνεχή χρονιά.

Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της παροxής υπηρεσιών Logistics τόσο για εμπορεύματα όσο και για οχήματα και είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία μπορεί να χορηγεί Tίτλους επ` Eνεχύρω εμπορευμάτων. Στα Transport & Logistics Awards, βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές και οι καινοτόμες εφαρμογές εμπορικών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, εταιρειών 3rd Party Logistics, λιμανιών και λοιπών μεταφορικών υποδομών, όπως και επιχειρήσεων του Δημοσίου. Φέτος φιλοξενείται ο ευρωπαϊκός θεσμός “European Gold Medal in Logistics & Supply Chain – Project of the Year 2016” – ILME.