Η PanSystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα και στα Παραρτήματά του στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα".

Ουσιαστικά το έργο κατηγοριοποιείται σε πέντε διαφορετικές συμβάσεις, την μεγαλύτερη εκ των οποίων έχει αναλάβει η PanSystems, αξίας 280.790 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τις υπόλοιπες τέσσερις συμβάσεις ανέλαβαν οι εταιρείες 1) Ανκο (50.900 ευρώ), 2) Τεχνολογική Συστημάτων (19.733 ευρώ), 3) Dynacomp (28.345 ευρώ) και 4) Orange (10.401 ευρώ). Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 390.169 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.