Η PC Systems επιστρέφει στην κερδοφορία επιβεβαιώνοντας έτσι την απόφαση της εταιρείας για στρατηγική αλλαγή κατεύθυνσης με ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) της εταιρείας ανήλθαν στα 3,092,186 ευρώ το 2008, έναντι 2,267,318 ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 36%. Τα κέρδη προ φόρων για το 2008 διαμορφώθηκαν στα 1,359,281 ευρώ , από 829,513 Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή αύξηση 63%. Σύμφωνα πάντα με τις επίσημες Λογιστικές Καταστάσεις, τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 764,997 Ευρώ, έναντι ζημιών 1,269,551 ευρώ για το 2007.