Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο "Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Κεντρικής Ελλάδας", το οποίο είχε αναλάβει μετά από διαγωνισμό η PC Systems στις αρχές του 2007, ως μέλος της Ένωσης PC Systems - Quality & Reliability- Alfaware- Siemens, στην οποία συμμετείχε με ποσοστό 84%.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, συνολικού προυπολογισμού 7,4 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η PC Systems ανέλαβε την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για κάθε έναν από τους 133 Δήμους (με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων) που εντάσσονται διοικητικά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Το έργο εκτός από την προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού και τη δημιουργία δικτυακής υποδομής, περιλάμβανε και την ανάπτυξη λογισμικού που διασυνδέει την πύλη με τα υπάρχοντα ERP συστήματα, εφαρμογές και δεδομένα του Δήμου. Παράλληλα, η PC Systems προσέφερε Υπηρεσίες Εκπαίδευσης των χρηστών και Τεχνικής Υποστήριξης του έργου, ενώ υλοποίησε δράσεις προβολής και προώθησης της υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση, εξοικείωση και υιοθέτηση των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των Δήμων.