Νέο σύγχρονο εξοπλισμό για 2.094 σχολικές μονάδες της Αττικής, χρηματοδοτεί μέσω του ΠΕΠ Αττικής, η Περιφέρεια, με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για όλες και όλους.

Πρόκειται για δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 16 εκατ., που χρηματοδοτούνται από τον Άξονα Προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Ήδη, η Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε τη σχετική απόφαση ένταξης του πρώτου έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 7.019.995 ευρώ, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε 644 σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για την υπογραφή της απόφασης ένταξης και για το δεύτερο έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 8.629.948 ευρώ, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε 1.450 μονάδες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στις δύο παραπάνω πράξεις περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, servers και λοιπού εξοπλισμού δικτύων, διαδραστικών συστημάτων αλλά και σετ ρομποτικής εξειδικευμένων στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Περιφέρειας Αττικής. Την υλοποίηση των πράξεων έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.