Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάπτυξη κι εγκατάσταση συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους κέντρων διαχείρισης ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης, το οποίο θα λειτουργεί ως ανώτερη βαθμίδα ρύθμισης και θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ελέγχου, επιτυγχάνοντας την προσαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής, βάσει τόσο των διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του οδικού δικτύου, στα οποία εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα υφιστάμενα συστήματα, όσο και των ιδιαιτεροτήτων των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2,51 εκατ. ευρώ, ενώ προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου.