Η Premium Brands επέλεξε τις λύσεις e-Invoicing Paperless & EDI της Retail@Link (όμιλος Entersoft) για την αποδέσμευση του οργανισμού και των πελατών της από τα χάρτινα τιμολόγια, με άμεσα λειτουργικά οφέλη προς κάθε συνεργαζόμενο μέρος.

Η Premium Brands, αποκλειστικός εισαγωγέας και αντιπρόσωπος premium-μη αλκοολούχων ποτών όπως τα γνωστά brands Arizona, Selters και Τ-Stick, επέλεξε τις ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link. Η υπηρεσία R@L e-Invoicing Paperless, επιτρέπει τη διασύνδεση της εταιρείας με περισσότερες από 19.000-ηλεκτρονικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 12 χώρες, για την ασφαλή ανταλλαγή ηλεκτρονικών παραστατικών χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, φυσικής αποστολής ή αρχειοθέτησης χάρτινων αρχείων. Επιπλέον, η Premium Brands αυτοματοποιεί την καταχώρηση του περιεχομένου των παραστατικών της στα ERP συστήματα των πελατών της με τη λύση R@L e-Invoicing EDI επεκτείνοντας τα οφέλη ταχύτητας και εξοικονόμησης και στις εμπορικές της συνεργασίες. Οι επιλεγμένες λύσεις, επιτρέπουν στην εταιρεία να μειώσει περισσότερο από 50% το κόστος τιμολόγησης.