Ο ανεξάρτητος οργανισμός Information Security Forum (ISF) εμπιστεύτηκε την PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα (PwC) για την εκπροσώπησή του σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στόχος του τοπικού παραρτήματος του ISF είναι η συγκέντρωση των κορυφαίων επαγγελματιών και ακαδημαϊκών από τον χώρο της Ασφάλειας Πληροφορικής με σκοπό να ηγηθεί, να καθοδηγήσει και να προσφέρει λύσεις στην αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος προβλημάτων στον τομέα της Ασφάλειας των Πληροφοριών και να συμβάλλει στην  ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών σε καίρια ζητήματα μεταξύ των μελών του σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το τοπικό παράρτημα με την υποστήριξη του ISF έχει σκοπό να πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις μεταξύ των μελών, να οργανώνει σεμινάρια, να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο “World Congress” του ISF, καθώς επίσης να αναπτύσσει και να δημοσιεύει ερευνητικές εκθέσεις, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με θέματα Ασφάλειας Πληροφορικής. Όλες οι δραστηριότητες του τοπικού παραρτήματος θα ελέγχονται εξ’ ολοκλήρου από τα μέλη του και την εκλεγμένη διαχειριστική επιτροπή.
Για πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια εγγραφής σας στο παράρτημα του Information Security Forum (ISF) σε Ελλάδα και Κύπρο, επικοινωνήστε με τον Αστέριο (Stan) Βουλανά, Partner, PricewaterhouseCoopers SA, στο +30 2106874000.