Η Printec ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο αφορά στην προμήθεια συγκροτημάτων τηλεοράσεων κλειστού κυκλώματος.

Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 694.960 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.