Η Profile ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας για το έργο: «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας του Συστήματος ESY.net, καθώς και υπηρεσιών επέκτασης και βελτίωσης του συστήματος γα το έτος 2013».

Το τίμημα για το έργο ανέρχεται σε 70.100 ευρώ περίπου.