Η Profile θα είναι μεγάλος χορηγος στο 14ο Banking Forum που διοργανώνεται από την ΕΕΔΕ, στις 17 και 18 Μαρτίου στο Hilton.

Κεντρικός άξονας του συνεδρίου είναι “Η Πληροφορική και Τράπεζες: Η ανταγωνιστικότητα οδηγεί την τεχνολογία” με τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες α) “Στρατηγικές προκλήσεις της πληροφορικής στον τραπεζικό χώρο”, β) “Συστήματα πληρωμών”, γ) “Η πληροφορική ως παράγοντας επιχειρηματικής καινοτομίας” και δ) “Collaboration & Content Management”. Η Profile συμμετέχει στην πρώτη ενότητα με την εισήγηση του Α. Τσούμπρη, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Profile Financial Solutions με τίτλο “Πληροφορική και οικονομική κρίση, μια πολύπτυχη σχέση”.