Η Profile συμμετέχει στις εργασίες του 5ου Finance Summit στη Γενεύη, ενισχύοντας την τοπική της παρουσία μέσω της θυγατρική της εταιρείας στη Γενεύη, με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του χρηματοοικονομικού κλάδου της χώρας.

Το Finance Summit παρουσιάζει τις νέες εξελίξεις στο χώρο τόσο με λύσεις εταιρειών πληροφορικής όσο και με θεματολογία ανταποκρινόμενη στις μελλοντικές απαιτήσεις των επαγγελματιών του κλάδου. Η παρουσίαση της Profile με τίτλο «How can mobile applications add real value in Wealth Management and not be just a trend?», επιλέχθηκε και συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς έτυχε ανταπόκρισης από τους επισκέπτες. Η Profile θα παρουσιάσει, επίσης, τις νέες λειτουργικότητες του συστήματος IMSplus και ιδιαίτερα το υποσύστημα Mobility. Οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν πώς η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων εξασφαλίζει πραγματικά δια-δραστική εμπειρία για τον Relationship Manager και τον Επενδυτή, δημιουργώντας αμεσότερη και ποιοτικότερη σχέση η οποία ενισχύει την προσπάθεια των πωλήσεων και της διατήρησης πελατών του οργανισμού.