Το βραβείο "Outstanding Reseller Performance στους IBM Blade Servers για το έτος 2009" απονεμήθη στην Pylones Hellas από την ΙΒΜ Ελλάς, για τη συνεισφορά της στην προώθηση και υποστήριξη εξελιγμένων λύσεων ΙΒΜ Blades στις υποδομές των data centers μεγάλων εταιρικών πελατών του ιδιωτικού τομέα.

Η διάκριση για την Pylones απονεμήθηκε στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης της IBM Ελλάς για τους εμπορικούς  συνεργάτες της που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα γραφεία της ΙΒΜ.