Στις διαδικασίες ανάληψης έργων σε τουλάχιστον 5 ανοικτούς διαγωνισμούς διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών (των νομαρχιών Αχαΐας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Δυτικής Αττικής) που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, συμμετέχει ως μέλος ενώσεων εταιρειών ή κοινοπραξιών η Pylones Hellas.

Επίσης, η Pylones Hellas εδραιώνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της αντιμετώπισης πραγματικών περιστατικών κρίσεων προωθώντας στην ελληνική αγορά με μεγάλη επιτυχία τις λύσεις και τις υπηρεσίες crisis management της εταιρείας Optum. Οι προσφερόμενες λύσεις υποστηρίζουν την πρόληψη, την προσομοίωση, την αντιμετώπιση και τον έλεγχο περιστατικών κρίσεων και ολοκληρώνονται με προηγμένα GIS συστήματα, αισθητήρες, κάμερες, και ασύρματα συστήματα επικοινωνιών.