Η Q&R, με υπεργολάβους τις εταιρείες cosmoONE και KPMG, ανέλαβε το έργο για την ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της ΑΑΔΕ.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες διαχείρισης δημοσίου υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής, (ΔΔΔΥ, Τμήματα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και Τελωνειακές Αρχές), μέσω του οποίου θα μπορούν να ολοκληρώνονται οι καθημερινές λειτουργίες της Υπηρεσίας και να δημοπρατούνται ηλεκτρονικά τα διαχειριζόμενα είδη.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 543.120 ευρώ.