Η Qualisys Software υλοποίησε το MyManager Εμπορικό στην εταιρεία παροχής διαφημιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Focus On.

Το MyManager Εμπορικό διαχειρίζεται αξιόπιστα όλο τον όγκο των καθημερινών αναγκών της Focus On, με πλήρη στοιχεία πωλήσεων, αγορών, διαχείρισης πελατών-προμηθευτών, καταγραφής εσόδων – εξόδων. Με απλές κινήσεις, ο υπεύθυνος διαχείρισης του MyManager Εμπορικό, παίρνει συγκεντρωτικές και αναλυτικές αναφορές ανά είδος υπηρεσίας ή κατηγορία και καθημερινές ενημερώσεις σε μορφή υπενθύμισης για τις εκκρεμότητες της εταιρείας.Τα αναλυτικά στατιστικά των πωλήσεων, βοηθούν ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις και να δημιουργούν τις κατάλληλες προσφορές. Η Qualisys Software, εγκατέστησε και φορολογικό μηχανισμό τύπου Α για την έκδοση παραστατικών από το MyManager Εμπορικό.