Η Qualisys Software ολοκλήρωσε έργο εγκατάστασης της εφαρμογής eTime για τη διαχείριση του παρουσιολογίου των εργαζομένων της τουριστικής εταιρείας Greek Camping.

Η εφαρμογή λειτουργεί αξιόπιστα, παρέχοντας την πλήρη καταγραφή του παρουσιολογίου των εργαζομένων όλων των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκυρη και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση της μισθοδοσίας, καθώς με το eTime εκτυπώνουν αναλυτικές αναφορές για τις ώρες εργασίας του κάθε εργαζομένου, τις καθυστερήσεις, τις άδειες.
Για την καταγραφή του παρουσιολογίου η Qualisys Software εγκατέστησε βιομετρικό αισθητήρα αφής, για τον πλήρη έλεγχο εισόδου-εξόδου των εργαζομένων, κατόπιν επιλογής του πελάτη.