Η Qualisys Software εγκατέστησε την εφαρμογή MyManager Εμπορικό στην εταιρεία ειδών μοντελισμού GP-Racing.

Μέσω της εφαρμογής η GP-Racing διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα και ανταλλακτικά ειδών μοντελισμού της επιχείρησης του με την χρήση Barcode, ενώ συγχρόνως έχει έλεγχο της αποθήκης ειδών. Το MyManager Εμπορικό διαχειρίζεται όλο τον όγκο των καθημερινών αναγκών της GP-Racing, με πλήρη στοιχεία πωλήσεων, αγορών, αποθήκης ειδών, διαχείρισης πελατών-προμηθευτών, έκδοσης παραστατικών, καταγραφής εσόδων – εξόδων.