Η Quality & Reliability (Q&R) ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για το Europass της Cedefop.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προσφορές για Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού και δικτυακού τόπου για το Europass”. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση τόσο του Internet portal όσο και του mobile portal. Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, συντήρησης, υποστήριξης, συμβουλευτικής και διαχείρισης σχεδίου για το Europass και πιο συγκεκριμένα για τα διαδικτυακά εργαλεία του Europass. Οι προς παροχή υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής: εξατομικευμένο προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών, ανάπτυξη βάσης δεδομένων, κατασκευή, συντήρηση και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών, σχεδιασμό διαδικτυακών εφαρμογών, συμβουλευτική, ανάλυση, τεχνική διαχείριση, συμβουλευτική XML, έλεγχο δυνατότητας χρήσης και διαχείριση σχεδίου. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Q&R, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών 1) Unisystems – eWorx, 2) Netcetera – Zeix και οι εταιρείες 3) Birlasoft, 4) European Dynamics, 5) Managing Innovation Strategy. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 793.200 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.