Το 2016 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για το ΙΤ της Raxevsky. Η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας ανανέωσε τις υποδομές στο Data Center με νέους servers, storage και switches και έδωσε μεγάλη σημασία στη διασφάλιση redundancy σε όλους τους τομείς του IT.

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίστηκαν όλα τα databases (SQL) της εταιρείας.  Στην παρούσα φάση η Raxevsky βρίσκεται σε συζητήσεις με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου οπτικών ινών στο πλαίσιο σύναψης μιας γενικότερης συμφωνίας που θα τα περιλαμβάνει όλα (σταθερή και κινητή τηλεφωνία και δικτυακές γραμμές). Η εταιρεία έχει ξεκινήσει, επίσης, τη διαδικασία αναβάθμισης του δικτύου επικοινωνίας σε όλα τα καταστήματά της με στόχο την επίτευξη redundancy 4G, ένα έργο που κάνει σε συνεργασία με την Dataways (η οποία θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση των VTMs, την αναβάθμιση των Cisco routers των καταστημάτων και την εξασφάλιση του ζητούμενου redundancy). «H κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αφορά τη σταδιακή μετάβαση όλων των καταστημάτων μας σε νέες τεχνολογικές υποδομές, η οποία αποτελεί μια συνεχή πρόκληση που εξελίσσεται διαρκώς. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε σε ταχύτητα και σε redundancy όλα τα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως το σημερινό, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες είναι κάτι το περισσότερο από επιτακτική» δηλώνει στο NetFAX ο Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου, IT Manager, Raxevsky S.A.