Η RDC Informatics ολοκλήρωσε ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Special Offer Club (SOC).

H SOC έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό club, που εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα για μέλη-καταναλωτές και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στον τομέα της κατασκευής, της αναδόμησης, της οικοσκευής και της διακόσμησης ενός χώρου. Προκειμένου να μηχανογραφηθούν πλήρως οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον τρόπο λειτουργίας του club, το τμήμα Business Software της RDC Informatics εγκατέστησε και παραμετροποίησε την εφαρμογή Soft1 300 αναπτύσσοντας παράλληλα custom modules επάνω στην εφαρμογή, για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών του club.

Παράλληλα το τμήμα Web Services ανέπτυξε τη διαδικτυακή εφαρμογή SOC Partners’ Intranet που είναι υπεύθυνη για τη συγκομιδή μέσω διαδικτύου όλων των συναλλαγών που εκτελούνται από τα μέλη του SOC club στο δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η web εφαρμογή διασυνδέθηκε σε real time λειτουργία με την εφαρμογή Soft1 300 παρέχοντας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για το σύνολο των συναλλαγών που διενεργούν τα μέλη του SOC club στο δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Επίσης η RDC Informatics ανέλαβε τη διεξαγωγή οργανωμένων εκπαιδεύσεων για τα στελέχη των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το Special Offer Club, στη χρήση του SOC Partners’ Intranet ώστε να είναι σε θέση να το εκμεταλλευτούν άμεσα.