Η Real Consulting ανέλαβε το σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος SAP for Retail για την ενδο-επιχειρησιακή οργάνωση της αλυσίδας καταστημάτων Intersport Athletics, θυγατρική εταιρεία του Oμίλου Fourlis.

Με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου, αποδοτικού και ευέλικτου μοντέλου οργάνωσης, ο  Όμιλος Fourlis ξεκινώντας από τη θυγατρική του Intersport Athletics με 32 καταστήματα στην Ελλάδα, 2 στην Κύπρο και 16 στα Βαλκάνια, επένδυσε στην αναδιάρθρωση του πληροφοριακού περιβάλλοντος και στην ενοποίηση των λειτουργικών συστημάτων της σε 4 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία).

Συγκεκριμένα, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των κρίσιμων διαδικασιών, την αρτιότερη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, επέλεξε το διεθνές λογισμικό SAP ERP  /  SAP for Retail και την εταιρεία Real Consulting ως στρατηγικό συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου. Τα υποσυστήματα που εγκατέστησε η εταιρεία αφορούν τη Λογιστική και Διαχείριση Παγίων, Ελεγκτική, Διαχείριση Πωλήσεων-Διανομής και Διαχείριση Υλικών. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διασυνδέσεις με συστήματα της εταιρείας Warehouse Management, Front-End Retail System και Financial Consolidation.