Η Regate σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών & Διαδικτύου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, υλοποίησε μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ευρετηρίου επαφών για τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του κόμματος.

Η προαναφερόμενη λύση έχει στόχο τη διευκόλυνση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας των μελών του κόμματος, καθώς και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε τα κινητά τηλέφωνα BlackBerry να εξελιχθούν σε εργαλεία που θα προσφέρουν σε όλα τα μέλη, τη δυνατότητα άμεσης διάχυσης των απαραίτητων πληροφοριών μέσα από ένα φιλικό και αξιόπιστο mobile περιβάλλον.