Η Regate έθεσε σε εφαρμογή το σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate στην εταιρεία KPML Natural Swiss Cosmetics (LES NATURELLES).

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο των καλλυντικών και της κοσμετολογίας με περισσότερους από 100 πωλητές. Η λύση BizeGate καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας, όπως παραγγελιοληψία, καταγραφή συστάσεων και εξόφληση υπολοίπων πελατών. Ταυτόχρονα το τμήμα τηλεπωλήσεων (call center) χρησιμοποιεί τα CRM extensions του BizeGate για να επικοινωνεί με το πελατολόγιο και να οργανώνει την ομάδα πωλήσεων. Το BizeGate επικοινωνεί σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο με το ERP σύστημα της εταιρείας (SoftOne). Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Netbook με επιχορήγηση από Wind Hellas.