Τo νέο Regate Effective BTL υπόσχεται να προσφέρει σε κάθε διαφημιστική εταιρεία τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να ελέγξει τις ομάδες που εκτελούν merchandising, promotion, διανομές φυλλαδίων, door-to-door sales και άλλες below-the-line ενέργειες στην αγορά.

Το φιλικό user interface επιτρέπει στις διαφημιστικές να σχεδιάζουν και να εκτελούν όλες τις below-the-line ενέργειες που απαιτούνται από τους πελάτες της και να παρέχουν δυναμικό reporting μέσω web browser ή με plug-in του Microsoft Excel. Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο ώστε να εγκαθίσταται άμεσα ακόμα και σε οικονομικές Android συσκευές, ενώ παρέχει και εργαλεία για την καταγραφή της αποδοτικότητας των στελεχών, όπως για παράδειγμα η καταγραφή δρομολογίων, βαρδιών και εξοδολογίων. Η νέα σχεδίαση πλαισιώνεται από μια εμπορική πολιτική που είναι απολύτως συμβατή με τις ανάγκες της κάθε διαφημιστικής εταιρείας, ώστε το κόστος να μην είναι εμφανές στον τελικό πελάτη, και να αυξομειώνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε προγράμματος.