Η Retail-Link Α.Ε. παρέχει στη Vivartia Α.Β.Ε.Ε. για τον κλάδο Γαλακτοκομικών & Ποτών την υπηρεσία Άυλων-Ηλεκτρονικών Παραστατικών με την όποια αποστέλλει τιμολόγια ηλεκτρονικά χωρίς την έκδοση χάρτινου παραστατικού προς τους πελάτες της.

Η Vivartia είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στην ελληνική αγορά και διαθέτει κορυφαία προϊόντα που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες εκατομμυρίων καταναλωτών σε 35 χώρες στον κόσμο. Η εταιρεία διαθέτει 598.000 σημεία πώλησης, 34 παραγωγικές εγκαταστάσεις, ενώ απασχολεί πάνω από 13.000 εργαζόμενους. O κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών είναι ένας από τους 4 επιχειρησιακούς κλάδους της εταιρείας και υποστηρίζεται από 9 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής εντός και εκτός Ελλάδας, 4 σταθμούς συγκέντρωσης γάλακτος και ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και διανομής. Η Vivartia αποκομίζει σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη, μειώνοντας τα κόστη έκδοσης, αποστολής και αρχειοθέτησης τιμολογίων προς τους πελάτες της. Επιπλέον, βάση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με έναρξη εφαρμογής του από την 1 Ιανουαρίου 2011, τα τιμολόγια μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου τομέα, για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ, θα γίνονται αποδεκτά μόνο ηλεκτρονικά.