Η RSM Greece μετονομάζεται σε “RSM” ακολουθώντας την ανακοίνωση του διεθνούς δικτύου της RSM International, του 7ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, που υιοθετεί το “RSM” ως το ενιαίο παγκόσμιο όνομα για όλες τις εταιρείες-μέλη της σε όλο τον κόσμο.

Η RSM Greece είναι μέλος του δικτύου της RSM International εδώ και 24 χρόνια, παρέχοντας ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης ανθρώπινου κεφαλαίου, σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομικής αγοράς. Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα στις 26 Οκτωβρίου 2015, όταν όλες οι εταιρείες μέλη της RSM θα υιοθετήσουν το ενιαίο παγκόσμιο όνομα, το νέο μήνυμα: “The power of being understood” και το νέο λογότυπο.