Μια σειρά από ΙΤ Projects βελτίωσης των υποδομών βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο στην SABO, σύμφωνα με πληροφορίες του netfax.

Στοχεύοντας στη μείωση των switches και στην αναβάθμιση του backbone σε 10G ώστε να προσφερθούν υπηρεσίες δικτύου σε επίπεδο virtualization, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη αλλαγή της καλωδίωσης (έργο σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται σύντομα), όπως και σε διαπραγματεύσεις με τρεις vendors της αγοράς για την προμήθεια του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα δεύτερο project που αφορά το backup. Ήδη έχει γίνει η αγορά ενός οικονομικού deduplicated storage, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης λογισμικού backup.

Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται το Yosemite Server Backup της Barracuda, ενώ αξιολογείται και το StarCraft backup. To σχετικό έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη. Αυτή την περίοδο, επίσης, η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας συντάσσει σε συνεργασία με την SIEBEN το blueprint για την εγκατάσταση ενός νέου CRM, στο οποίο θα περιγράφονται οι απαιτήσεις και οι στόχοι του project – η σύνταξη του αναμένεται να έχει ολοκληρωθυεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν φαίνεται να έχει προβάδισμα το Dynamics CRM, ωστόσο εξετάζονται και οι λύσεις των Salesforce και SAP. Το εν λόγω έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα project μετάπτωσης σε Office 365 κι ένα project μετάπτωσης από Active Directory σε καινούργιο Αctive Directory (λόγω προβλημάτων του παλιού). Και τα δύο projects μετάπτωσης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοέμβρη.