Η SAP υπέβαλε προσφορά για την εξαγορά της ελβετικής SAF Simulation, Analysis & Forecasting, η οποία παρέχει προβλέψεις και παραγγελίες λογισμικού για εταιρείες λιανικής και χονδρικής.

Η προσφορά έχει ύψος 11,5 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που σημαίνει πως το ποσό αυτό είναι 9,5% υψηλότερο σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της SAF στις 17 Ιουλίου και σχεδόν 34% υψηλότερο σε σχέση με τη μέση τιμή των τελευταίων τριών μηνών. Όπως γνωστοποιεί η ίδια η SAP, η συναλλαγή έχει ήδη εγκριθεί από τους δύο μεγαλύτερους μετόχους της SAF, οι οποίοι ελέγχουν το 38% της εταιρείας. Ωστόσο, για την οριστική πραγματοποίησή της χρειάζεται την έγκριση του 50% συν επιπλέον μία μετοχή καθώς βέβαια και των αρχών ανταγωνισμού.