Το πρόγραμμα SAP Startup Focus πρώτευσε στα Βραβεία Startup Europe Partnership (SEP) “Europe’s Corporate Startup Stars”, όπως αναφέρει η SAP σε ανακοίνωσή της.

Στα βραβεία SEP, τα οποία θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Startup Europe Partnership , τιμήθηκαν 36 εταιρείες για την συνεργασία τους με startup εταιρείες και την ενθάρρυνση που παρέχουν σε καινοτόμες ιδέες. Το πρόγραμμα SAP Startup Focus υποστηρίζει startup εταιρείες να αναπτύξουν νέες εφαρμογές με χρήση τεχνολογίας SAP, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του SAP Cloud Platform και του SAP HANA. Το πρόγραμμα επιταχύνει την ανάπτυξη startup εταιρειών με ισχυρή προσήλωση στην επιχειρηματικότητα.

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 6.100 startup εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα SAP Startup Focus, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2012. Έκτοτε τα μέλη του προγράμματος έχουν παραδώσει περισσότερες από 288 πιστοποιημένες λύσεις, οι οποίες απευθύνονται στις διακριτές ανάγκες ενός πελατολογίου με δραστηριοποίηση σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Το πρόγραμμα SAP Startup Focus αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πρωτοβουλιών της SAP σχετικά με τις startup εταιρείες , το οποίο περιλαμβάνει, επίσης, προγράμματα όπως το SAP.iO Foundries και το SAP IoT Startup Accelerator.