Με την προσθήκη νέων υπηρεσιών στο HANA Cloud Platform, η SAP διευρύνει την γκάμα των PaaS λύσεων που προσφέρει στις επιχειρήσεις.

Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των Virtual Machines, τα προρυθμισμένα cloud integrations της Ariba, beta εκδόσεις υπηρεσιών για workflows, όπως και το Smart Data Streaming για καλύτερη αξιοποίηση του IoT. Νέα είναι και τα Early Adopter προγράμματα για τo SAP HANA Cloud Platform SDK for iOS και το SAP Academy for iOS. Με αυτό τον τρόπο οι Apple και SAP βλέπουν τους «πρώτους καρπούς» της συνεργασίας τους που ανακοινώθηκε το Μάιο του 2016.

Με το SAP Hana Cloud Platform για VMs οι εφαρμογές μπορούν να μεταφερθούν ταχύτερα στο cloud, ενώ workloads, τα οποία βασίζονται σε υπάρχον on-premise software, μπορούν να εκτελεστούν απευθείας στο SAP HANA Cloud Platform. Mε το Ariba Cloud Integration Gateway η SAP προσφέρει προρυθμισμένα cloud integrations, με την αρωγή των οποίων το SAP Hana Cloud Platform μπορεί να ενσωματωθεί στο δίκτυο πελατών και  προμηθευτών της Ariba.

Επιπλέον, μέσω του SAP API Business Hub, παρέχεται ένας κατάλογος με τις εφαρμογές της SAP. Παραδείγματα των νέων APIs είναι τα SAP S/4 HANA Finance, SAP S/4 HANA Marketing Cloud, SAP Hybris Product Content  και το SAP Vehicles Network. Σε μια beta έκδοση παρουσίασε η SAP και το Workflow-Service για την SAP HANA Cloud Platform, το οποίο επιτρέπει μια ταχύτερη δικτύωση των επιχειρηματικών λειτουργιών. Χάρη σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας, οι business analysts μπορούν να δημιουργήσουν σε ελάχιστα βήματα workflows,  συντονίζοντας μια σειρά επιχειρηματικών διαδικασιών.

Στους νεωτερισμούς περιλαμβάνεται και το SAP Data Quality Management το οποίο φροντίζει, μέσω λειτουργιών ελέγχου και εμπλουτισμού δεδομένων, να προσφέρει ομοιόμορφα δεδομένα, όπως και το Smart Data Streaming το οποίο βοηθά στην ανάλυση data-intensive ροών. Τέλος, με το SAP Smart Business Cockpit μπορούν οι χρήστες να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά επιχειρηματικά δεδομένα, παρακολουθώντας επιχειρηματικές διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο.