Η SAS, για πέμπτη συνεχή χρονιά, διατήρησε τα κεκτημένα στη σχετική μελέτη της Chartis Research για τα Συστήματα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου για το 2009.

Συγκεκριμένα, από το 2005, η Chartis έχει τοποθετήσει τη λύση SAS OpRisk Management στο κορυφαίο σημείο τόσο για την πληρότητά της όσο και για την προοπτική μεριδίου αγοράς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Chartis, η αξία της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου θα φτάσει τα 1,68 δισ. ευρώ το 2013.

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιελάμβαναν τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα του προμηθευτή, τη δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων, τα χαρακτηριστικά του προμηθευτή, τη διαδικασία υλοποίησης, την ευχρηστία, την πολυπλοκότητα, τη δυνατότητα προσαρμογής/ευελιξίας και φυσικά το κόστος.