Η SAS κατετάγη στις τρεις πρώτες θέσεις στη Διαχείριση Κινδύνου Οικονομικών Εγκλημάτων, στη σχετική μελέτη της Chartis Research για το 2009.

Η μελέτη αξιολογεί τους προμηθευτές λογισμικού σε σχέση με την “πληρότητα της λύσης τους” και την “προοπτική του μεριδίου αγοράς”. Σύμφωνα με την Chartis Research, τα σημεία που διαφοροποιούν της SAS είναι η ισχυρή της θέση τόσο στον πιστωτικό κίνδυνο (ιδιαίτερα στη λιανική τραπεζική) όσο και στον λειτουργικό κίνδυνο. Παράλληλα, το λογισμικό της SAS κατετάγη σε υψηλές θέσεις και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως τα εξελιγμένα analytics, η διαχείριση και ολοκλήρωση των δεδομένων, καθώς και οι δυνατότητες διαμόρφωσης και υποστήριξης.