Η Scientact ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης (τηλεμετρίας) των διαχειριστικών παρεμβάσεων στη Λίμνη Κορώνεια του νομού Θεσσαλονίκης.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 449.642 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.