Η SDC ολοκλήρωσε και παρέδωσε με επιτυχία το έργο "Προσαρμογή Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΦΑΣΗ ΙΙΙ)" στο πλαίσιο της Πράξης "Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή", του Υπουργείου Παιδείας μετά από κατακύρωση διαγωνισμού τον Ιούλιο του 2008.

Ο προϋπολογισμός του έργου για τα λογισμικά που παρέδωσε η SDC στα σχολεία της ΤΕΕ, ανέρχεται στα 452.000 ευρώ. Παράλληλα η SDC ανέπτυξε και παρέδωσε για τα εν λόγω λογισμικά εκπαιδευτικό υλικό.