Νέα εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM ανέλαβε η SiEBEN στην εταιρεία Νώσις.

Η Νώσις είναι μία ελληνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Στόχος της εταιρείας είναι να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση των πελατειακών της σχέσεων σε ότι αφορά τις καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Με το Microsoft Dynamics CRM θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία στους εργαζόμενους των τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να παρέχουν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες.