Η SiEBEN ολοκλήρωσε την υλοποίηση έργου Office Communication Server 2007 στην εταιρεία Spin Communications.

Η Spin Communications είχε να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό πελατών οπότε είχε ανάγκη από ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα βελτίωνε τον τρόπο επικοινωνίας αλλά και τις συνθήκες εργασίας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ενοποιώντας τον Office Communication Server 2007 με τον Exchange Server 2007 και τον Office Communicator 2007 με το Outlook και τα υπόλοιπα προϊόντα του Microsoft Office, η εταιρεία πέτυχε τη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη δυνατότητα διεξαγωγής video conferences με τους πελάτες της μέσω Internet που θα προωθήσει περαιτέρω την επικοινωνία και την αποτελεσματικότερη εργασία.