Για να υποστηρίξει τον συνεχώς εξελίξιμο ρόλο του collaboration και της ασφάλειας των συστημάτων τα οποία αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες κάθε δικτύου, η SiEBEN ανακοίνωσε ότι πιστοποιήθηκε για την εξειδίκευση της στην «Advanced Collaboration Architecture» και την «Advanced Security» από την Cisco.

Η εξειδίκευση αυτή αναγνωρίζει ότι η SiEBEN έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις και μπορεί να εμπορεύεται, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες στο Cisco Collaboration Architecture & στο Cisco Security και πιο συγκεκριμένα στις λύσεις IP Telephony, Unified Communication, Routing, Switching, Wireless & Security. «Οι πιστοποιήσεις και τα βραβεία αποδεικνύουν ότι στην SiEBEN διαθέτουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στις λύσεις της Cisco που αφορούν το Networking, τις Unified Communications καθώς και τις ολοκληρωμένες λύσεις Ασύρματης Επικοινωνίας και Ασφάλειας», αναφέρει ο Μενέλαος Μακρυγιάννης, Sales Engineer της SiEBEN.