Η SiEBEN ανέλαβε την εγκατάσταση του Microsoft SharePoint Server στην κατασκευαστική εταιρεία Tεχνεκ A.E.

Η Tεχνεκ A.E είναι τεχνική εταιρεία και ειδικεύεται στον τομέα των μηχανολογικών έργων και την κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων. Έχοντας ένα σεβαστό αριθμό έργων, η εταιρεία χρειαζόταν την τεχνολογία που θα της έδινε τη δυνατότητα να οργανώσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα τη διαχείριση των έργων της. Με τη χρήση του SharePoint Server θα είναι σε θέση να αποτυπώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες και να διαχειριστεί τα έργα της, απλοποιώντας έτσι και τυποποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες της. Με αυτό το τρόπο θα μπορεί πλέον να προσφέρει υπηρεσίες υψίστης ποιότητας έχοντας απόλυτο έλεγχο των δεδομένων της.