Ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα για το σύνολο των πωλητών της υλοποίησε η SiEBEN στην εταιρεία Cadbury Hellas.

H Cadbury είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ζαχαρωδών στον κόσμο με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περισσότερες από 60 χώρες. Η εφαρμογή της SiEBEN, δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της εταιρείας. Καλύπτει όλο το φάσμα ενεργειών των πωλητών της Cadbury στο τελικό σημείο και αντικατέστησε παλαιότερη εφαρμογή που χρησιμοποιούσε η εταιρεία και είχε αναπτυχθείσε παλαιότερη πλατφόρμα.Η εφαρμογή εξυπηρετεί 120 πωλητές και αναπτύχθηκε σε περιβάλλον .NET, ως βάση δεδομένων χρησιμοποιείται ο Microsoft SQL server, και η επικοινωνία γίνεται μέσω GPRS, Modem και ασύρματα (WiFi). Ο φορητός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ήταν ήδη διαθέσιμος στην εταιρεία και αποτελείται από φορητά τερματικά Motorola MC70 και φορητούς εκτυπωτές O’Neil PrintPad.