Έργο e-security ανέλαβε η SiEBEN στην εταιρεία Νώσις. Η Νώσις Ε.Π.Ε. είναι μία ελληνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας.

Η εταιρεία είχε στόχο να επενδύσει στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας έτσι ώστε να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους ψηφιακούς κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή μη), που μπορεί να δεχτούν σημαντικοί πόροι της εταιρίας, όπως η διαχειριζόμενη πληροφορία, τα πληροφοριακά της συστήματα, λογισμικό κλπ. Το έργο της SiEBEN συμπεριλάμβανε λύση Firewall για την προστασία του δικτύου και Microsoft Windows Rights Management Services, τα οποία παρέχουν στους χρήστες έναν τρόπο προβολής των αρχείων, αλλά όχι τροποποίησης, με περιορισμένα δικαιώματα. Αυτοί οι περιορισμοί επιτρέπουν στους συντάκτες των αρχείων να αποτρέπουν την προώθηση, επεξεργασία ή αντιγραφή ευαίσθητων εγγράφων, πληροφοριών Web και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η καινούρια υπηρεσία myinternetBackup της SiEBEN, η οποία προσφέρει αυτόματο backup των δεδομένων της εταιρείας στο Internet.