Το Mobile Division της SiEBEN ολοκλήρωσε νέα εγκατάσταση του PocketBiz Sales στη Nestle Ελλάς Παγωτά Α.Ε., η οποία είναι μέλος του ομίλου Nestle.

Η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση του συστήματος PocketBiz Sales, ώστε να ενισχύσει το τμήμα πωλήσεων και να καλύψει τις ανάγκες της στη διαδικασία της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, καθώς το σύστημα που χρησιμοποιούσε είχε υλοποιηθεί πριν αρκετά χρόνια και εμφάνιζε αρκετές αδυναμίες.

Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει τα modules X-VAN, Καρτέλες Πελατών, Ταμείο, Ερωτηματολόγια και Στατιστική Πωλήσεων, πλέον, οι αντιπρόσωποι της εταιρείας έχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση στα χέρια τους, ώστε να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους εργασίες στο χώρο του πελάτη (έκδοση παραστατικών, διαχείριση παροχών, στατιστικά στοιχεία).

Επιπλέον, γίνεται εκτεταμένη χρήση από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας και του διαχειριστικού εργαλείου (PocketBiz Administration), το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πελατών, τη διαχείριση των παροχών προς αυτούς, την αντιστοίχιση των εισπράξεων και τον πιστωτικό έλεγχο των πελατών και την εξαγωγή πλούσιων στατιστικών στοιχείων. Έγινε διασύνδεση του PocketBiz Sales με το SAP, ώστε να αντλείται το αρχείο ειδών και να επιστρέφονται σε αυτό οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται.