Η SiEBEN ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση Microsoft Business Intelligence στη ναυτιλιακή εταιρεία Allseas Marine.

Η Allseas Marine δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας από το 2000 προσφέροντας σημαντικό εύρος υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να έχει διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας της και των στόχων της. Στόχος της εταιρείας είναι να αποκτήσει εργαλεία εύχρηστα για την παραγωγή αναφορών που θα της επιτρέψουν να παρακολουθεί τους δείκτες που επιθυμεί καθώς και όλα τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται σημαντικά.

Συλλέγοντας όλα τα δεδομένα από όλες τις πιθανές πηγές και διαχειρίζοντάς τα μέσα από μία πλατφόρμα η εταιρεία είναι σε θέση να διοχετεύσει σε κάθε τμήμα της εταιρείας τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες χωρίς να είναι απαραίτητο να εμπλακεί ο απλός χρήστης στη διαδικασία της διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων.

Επιλέγοντας τη λύση Business Intelligence της Microsoft η Allseas μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των εργασιών της και της αποδοτικότητάς της, άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σε ένα χώρο όπου το ‘real time’ της πληροφόρησης είναι περισσότερο απαίτηση παρά ανάγκη.