Η Siemens και η Tata Consultancy Services (ΤCS), κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός υπηρεσιών Πληροφορικής, ο οποίος παρέχει συμβουλές και επιχειρηματικές λύσεις, ανακοίνωσαν μια νέα συνεργασία με στόχο την καινοτομία στον χώρο του Internet of Things (IoT).

Η συνεργασία αυτή εστιάζει στους πελάτες των κλάδων της βιομηχανίας κατασκευών, της ενέργειας, της τεχνολογίας των κτηρίων, της υγειονομικής περίθαλψης και της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, και θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέα δεδομένα πληροφόρησης και υπηρεσίες που βασίζονται στο MindSphere, το ανοιχτό IoT λειτουργικό σύστημα της Siemens το οποίο βασίζεται στο cloud.