Η SingularLogic ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της ΔΕΗ που αφορά στην προμήθεια νέου ταμιακού συστήματος με διετή συντήρηση μετά την τριετή δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στο 1.267.367 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.