Η SIS (Software Insurance Solution) υπέγραψε σύμβαση με την Commercial Value με σκοπό την από κοινού, in house, ανάλυση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της τελευταίας.

Επίσης αφορά στον επανασχεδιασμό και την μετάπτωσή του σε περιβάλλον νεώτερο, πρωτοποριακό βασισμένο σε αρχιτεκτονικές διαδικτύου, ικανό να υποστηρίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις του Ασφαλιστικού χώρου.