Η Softone ολοκλήρωσε την υλοποίηση του μηχανογραφικού έργου για την εγκατάσταση και λειτουργία του Soft1 ERP στην εταιρεία Μύλοι Κεπενου.

Η εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρεία -μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής αλεύρων διαφορετικών τύπων- δραστηριοποιείται στον ελληνικό και βαλκανικό χώρο, με εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

Στόχος ήταν η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος που θα συνεισφέρει στην ταχύτητα, την ευελιξία και την ακρίβεια της διαχείρισης, που είναι και ο βασικός παράγοντας προόδου της εταιρείας στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό της περιβάλλον.

Το έργο ολοκληρώθηκε με on line σύνδεση με το υποκατάστημα της εταιρείας και την ανάπτυξη ειδικών σεναρίων ασφαλείας όχι μόνο σε επίπεδο διαδικασιών αλλά και στοιχείων.