Το λογισμικό Soft1 ERP επέλεξε η αλυσίδα καταστημάτων Τσαντίλης, μία από τις μεγαλύτερες και παλιότερες αλυσίδες καταστημάτων γυναικείου ενδύματος και υφάσματος.

Το Soft1 ERP έχει εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία και στα 17 καταστήματα που αριθμεί η αλυσίδα και είναι διαθέσιμο σε 90 χειριστές που έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σε άμεση, on line επικοινωνία με την κεντρική μηχανογράφηση. Το λογισμικό κάλυψε και τις ειδικές απαιτήσεις της επιχείρησης, όπως η πλήρης διαχείριση πιστωτικών καρτών με δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαδικασίας on line εγκρίσεων μέσω τραπέζης και η αυτόματη καταγραφή των στοιχείων έγκρισης επί των κινήσεων της λιανικής. Επιπλέον, αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες παραγγελιών/προκαταβολών λιανικής, ενώ αξιοποιείται και η διαχείριση πολλαπλών νομισμάτων, καθεστώτων και απαλλακτικών Φ.Π.Α. Τα σημεία πώλησης και τα υποκαταστήματα λειτουργούν διασυνδεδεμένα μέσω συστήματος load balancer, που εξασφαλίζει σταθερότητα και επιτάχυνση των απομακρυσμένων συνδέσεων. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SoftOne.