Η Space Hellas ανέλαβε την μετεγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του μηχανογραφικού κέντρου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Ειδικότερα, η Space Hellas ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη μεταφορά, εγκατάσταση και επαναλειτουργία του εξοπλισμού Lan Wan καθώς και εξοπλισμού ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής. Επίσης, σε συνεργασία με την ΙΒM, η εταιρεία εγκατέστησε στο νέο Μηχανογραφικό Κέντρο νέο σύστημα δικτυακής τηλεφωνίας, το οποίο στηρίζεται στη λύση Unified Communications του γνωστού κατασκευαστικού οίκου Cisco.