Η Space Hellas Βορείου Ελλάδας ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο στο πλαίσιο της δράσης e-security για λογαριασμό των συνεταιριστικών τραπεζών Δράμας, Πιερίας και Λέσβου - Λήμνου.

Η δράση e-security για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων στη ψηφιακή ασφάλεια για τον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής τους υποδομής και τη διασφάλιση των δεδομένων τους. Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής για server consolidation και virtualization εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα δεδομένων και συστημάτων.

Παράλληλα, προετοιμάζεται η υποδομή για τη δυνατότητα σύνδεσης με disaster recovery sites (business continuity) καθώς και τη μελλοντική συμμόρφωση των τραπεζών με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδας. Τέλος, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πολιτική ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι τράπεζες θα έχουν άμεσα οφέλη στους τομείς της διαχείρισης, της υψηλής απόδοσης των πληροφοριακών υποδομών τους, καθώς και μείωση του συνολικού κόστους κτήσης.